Bestuur

Love Up.nl is een initiatief van Marriage Week Nederland. Haar doel is om een platform te bieden aan iedereen die op zoek is naar antwoorden over vragen en kwesties rondom relaties & liefde.

Het bestuur van Marriage Week Nederland bestaat uit:

Jolanda Nooteboom – Voorzitter

Nevenfunctie:

Maat en partner xpand (www.xpand.eu/nl/)

Romkje Fountain  –  Secretaris & penningmeester van het bestuur

Nevenfuncties:

Stiching Impact World Tour
Stichting Sela
(Allen onbezoldigd)

Jos Leijenhorst – Penningmeester

Nevenfunctie:

Directeur De Christelijke Zorgverzekering (dechristelijkezorgverzekeraar.nl)

Tineke Baas – Marketing & communicatie

Nevenfunctie:

Equine Assisted Coach (tinekebaas.nl).

Inclusief overzicht nevenfuncties per januari 2023 van bestuursleden van Stichting Marriage Week Nederland.