Bestuur

Love Up.nl is een initiatief van Marriage Week Nederland. Haar doel is om een platform te bieden aan iedereen die op zoek is naar antwoorden over vragen en kwesties rondom relaties & liefde.

Het bestuur van Marriage Week Nederland bestaat uit:

 

 

Jan Hol  –  voorzitter van het bestuur

 

T. 06 52 50 43 80

Nevenfuncties:

  • – Directeur bij VU Medisch Centrum Amsterdam (www.vumc.nl)
  • – Lid Raad van Commissarissen Donatus Verzekeringen (www.donatus.nl)
  • – Bestuurslid bij de Europese Associatie van Communicatiedirecteuren (EACD), www.eacd-online.eu

 

Romkje Fountain  –  secretaris & penningmeester van het bestuur

 

Nevenfuncties:

  • – Bestuurslid St. India Adoptie Plan, Stiching Impact World Tour, Stichting Sela, allen onbezoldigd.

 

Jolanda Nooteboom

 

Nevenfunctie:

  • – Maat en partner xpand

 

 

Cocky Drost

 

Nevenfunctie:

  • – Relatiecoach, spreekster en schrijfster bij Cocky Drost Relatiecoach

 

Wim Dekker

 

Nevenfuncties:

  • – Associate lector informele netwerken en laatmoderniteit aan de CHE te Ede                   (Oude kerkweg 100, 6717 JS)
  • – Lid curatorium ChristenUnie  
  • – Redactielid Wapenveld

 

Tineke Baas

 

 

 

Inclusief overzicht nevenfuncties per januari 2018 van bestuursleden van Stichting Marriage Week Nederland.