Visie

Wat is de missie van Stichting Marriage Week Nederland?

We willen mensen aansporen om te investeren in hun huwelijk. In 1996 heeft het echtpaar Richard en Maria Kane in Engeland het initiatief tot deze stichting genomen. Ze werkten allebei in een bouwmarkt en zagen daar jonge stellen komen die meer oog hadden voor het assortiment dan voor elkaar. Dat opende hun ogen voor het belang van bouwen aan je huwelijk. De toenmalige premier John Mayor steunde het initiatief.
Vanaf die tijd is Marriage Week uitgewaaierd over de hele wereld Sinds 2008 is ze ook in Nederland actief. Het doel is de grote waarde van het huwelijk onder de aandacht te brengen en te benadrukken hoe belangrijk het is om daarin te investeren.

Is de stichting op christelijke normen en waarden gebaseerd?

” Een christelijke geloofsovertuiging zit tot in de poriën van de stichting, maar we zetten het niet op de voordeur. We willen voorkomen dat mensen ons voorbij lopen vanwege de christelijke identiteit en daarom opereren we onder een sociaal maatschappelijke identiteit.”

Welk advies hebt u aan echtparen om te komen tot een duurzame relatie?

” Onze stichting noemt vijf pijlers die daaraan kunnen bijdragen: samen cultuur beleven (een orgelconcert of museum bijvoorbeeld), samen eten, samen sporten (of wandelen), samen dezelfde levensovertuiging hebben en samen dezelfde belangstelling bevorderen (door een cursus bijvoorbeeld). Samen doen, verbindt.”

Richard kwam op het idee van Marriage Week tijdens een bezoek aan een bouwmarkt. Hij vroeg zich af of mensen net zoveel in hun huwelijk investeren als bijvoorbeeld in de verbouwing van hun woning. Daarna is het snel gegaan.

 

Wie is Richard Kane?

Marriage Week is in 1996 in Engeland ontstaan. Richard Kane, oprichter van Marriage Week: ‘Ik kan me nog herinneren, dat ik met mijn vrouw in een bouwmarkt aan de kassa stond. De mensen gaven geld uit aan lampenkappen, behang, vloerkleden en ik dacht bij mezelf: is het niet interessant hoeveel tijd en geld we besteden om onze huizen en woningen in te richten? Maar hoe weinig tijd en geld besteden we om onze relatie op te bouwen? Terwijl dat huis er alleen maar is om onze relatie tot onderdak te zijn.’

Internationaal

Marriage Week is nu een groeiend internationaal netwerk waarbij landen zijn aangesloten zoals Engeland, Ierland, Zweden, Tsjechië, Hongarije, Zwitserland, Italië en Duitsland, alsook in de Verenigde Staten, Australië, Nieuw Zeeland en Zuid Afrika.

Marriage Week internationaal viert in 2016 haar 20-jarig bestaan en heeft in Engeland de aandacht getrokken van politici, religieuze leiders en de media zoals indertijd Tony Blair, Gordon Brown, Aartsbisschop Rowan Williams, Chief Rabbi Jonathan Sacks, Les Dennis, Amanda Holden, Steve Chalke en anderen. Buiten Engeland trekt Marriage Week eveneens flinke aandacht in de volle breedte. Marriage Week is in Engeland vastgelegd en geregistreerd en mag door ons worden gebruikt.

De meeste betrokken landen hebben een eigen netwerk en achterban ontwikkeld, waarbij organisaties betrokken zijn zoals maatschappelijke bewegingen en geloofsbewegingen. En er is zelf sprake van politieke steun.

Jaarlijks is er een Europese conferentie voor uitwisseling van kennis, ontmoeting en het verder ontwikkelen van strategieën. Uit deze conferentie komt het beeld naar voren dat de deelnemende landen een succesvolle aanpak hanteren. Het is van belang te onderstrepen dat ieder deelnemend land zijn eigen nationale en culturele inkleuring geeft aan de activiteiten, maar dat het jaarlijkse motto – thema zoveel als mogelijk op elkaar wordt afgestemd.

Na de oprichting van Marriage Week in Engeland kan worden geconcludeerd dat de formule succesvol is, mede omdat het daar gestart is op het juiste momentum. Er zijn redenen om aan te nemen dat er in Nederland momenteel sprake is van een zelfde soort momentum. Het is duidelijk dat het aantal huwelijken in Nederland stijgt, er is meer maatschappelijke aandacht voor normen en waarden en voor de gevolgen van echtscheiding.

Lees meer over Marriage Week Internationaal.

Hoe ziet de Marriage Week er uit?

De Marriage Week wordt ieder jaar gehouden in de week van 7-14 februari.

Het draait om ontmoeting en uitwisseling tussen gehuwden en stellen met een duurzame relatie. Een positieve benadering staat daarbij voorop.

Er zijn plaatselijke en landelijke activiteiten. Je kunt zelf een activiteit organiseren, meedoen met anderen of je inschrijven voor een kant-en klare-activiteit. Als je zelf een activiteit organiseert, kun je die laten plaatsen op onze website met een link naar jouw event.

Documenten Stichting Marriage Week Nederland:

–  Statuten Marriage Week

–  Marriage Week Meerjarenplan 2022-2025

– Marriage Week jaarrekening 2022

– Samenstellingsverklaring Marriage Week 2022

Stichting MarriageWeek heeft het CBF Keurmerk.