Bedankt Jan en Wim!

Als er een ding is waar de liefde niet van houdt dan is dat wel ‘afscheid nemen’. Vooral niet als het goed loopt in de liefde, je volop avonturen beleefd en je het idee hebt dat er samen nog veel te initiëren en ontdekken valt.

Nieuwe voorzitter

Toch ontkomen wij, als ware ‘Love Uppers’, er niet aan. Jan Hol vertrekt als voorzitter van de Stichting Marriage Week NL om ruimte te maken voor zijn nieuwe functie als Voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede.

Hij draagt het voorzitterschap over aan bestuurslid Jolanda Nooteboom. Zij is reeds enkele jaren aan onze stichting verbonden en combineert haar grote betrokkenheid bij huwelijken en liefdesrelaties met een goed strategisch inzicht en een gestructureerde aanpak. In het dagelijkse leven is zij werkzaam als consultant, trainer, coach en als partner verbonden en mede leidinggevend aan Xpand Nederland.

Korte terugblik

Onder Jan’s voorzitterschap ontstond een aantal pracht initiatieven waar we als bestuur met plezier en veel dank op terugkijken. Zo was er het initiatief tot de Bijzondere Leerstoel Duurzame Relaties, sinds 2016 bezet door prof.dr. Esther Kluwer, waardoor onderzoek naar de invloed van duurzame relaties op onze samenleving mogelijk werd. Diverse congressen, symposia, meetings kwamen voorbij, zoals het symposium over werkgevers & echtscheiding (2018), het in februari jl. in Amsterdam gehouden Liefdesfestival 2020 en, niet te vergeten, de mooie start van de Marriage Week 2020 met een live-event in Zwolle, waarbij ook het echtpaar Richard en Maria Kane (founders van Marriage Week uit Engeland) aanwezig waren.

Naast Jan, nam ook Wim Dekker als bestuurslid afscheid. Dank voor de vele hilarische vergaderingen met doldwaze ideeën. Naast uiteraard ook de serieuze discussies en vele gedachtenspinsels over de waarde van het huwelijk voor onze samenleving. We kennen al dichters en sociologen des Vaderlands. Liefdesambassadeurs des Vaderlands ontbreken nog. Die titel komt jullie beiden met verve toe. We zullen een voorstel indienen-J

Voor iemand die de liefde hoog in het vaandel heeft staan, was, is en blijft het hoogtepunt van het jaar natuurlijk: Marriage week (7-14 februari).

En, dat beste Jan en Wim, zal vast niet veranderen. Een week waarin het vieren van je relatie centraal staat. Waar je tijd en aandacht in elkaar investeert om je huwelijk en relatie te versterken. We blijven jullie uitnodigen!

Nieuw bestuurslid

Aangetreden als nieuw bestuurslid is: Jos Leijenhorst, directeur Pro Life. Welkom Jos! We zien uit naar de samenwerking.

Daarmee zijn we als bestuur weer op volledige sterkte en gaan we met liefdevolle moed vooruit! Zo maken we ons op voor Marriage Week 2021.