Het huwelijk van Fred en Yvonne

Ervaringsverhaal uit de praktijk

Fred en Yvonne – na 20 jaar huwelijk door een heftige relatiecrisis

Fred en Yvonne zijn respectievelijk 52 en 43 jaar en al 18 jaar getrouwd. Ze hebben twee dochters. Yvonne is een type van ‘aanpakken en doorzetten’. Ze heeft een ondernemersgeest en heeft diverse bedrijfjes opgericht, waar ze met veel passie en energie aan werkt. Daarnaast is ze altijd actief in vrijwilligersprojecten en ze heeft in het dorp waar ze wonen een groot netwerk, waar ze een graag geziene gast is.

Fred is een stuk ouder en een wat stillere man. Hij is in het verleden al eens eerder getrouwd geweest. Dat was een kortdurend huwelijk. Hij is toen gescheiden en had geen kinderen. Fred komt uit een ingewikkeld gezin en heeft vroeger in pleeggezinnen gewoond.

Yvonne is de regelaar in huis en is altijd in de buurt van haar ouders blijven wonen. Ze regelt haar gezin, haar ondernemingen, ze is een spil in lokale initiatieven en heeft samen met haar dochters een hobby waar ze veel tijd in steekt: opvoedcursussen voor honden.

Fred ging lange tijd mee in het (familie)leven van Yvonne. Toen Fred 49 was raakte hij werkeloos. Dat was een zware klap, het lukte hem niet meer om snel een andere baan te vinden. Hij kreeg in die periode in toenemende mate moeite met het drukke leven van Yvonne. Ze was nooit thuis en als ze thuis kwam was ze moe, volgens Fred de oorzaak van een beperkt seksleven. Yvonne was erg close met haar ouders en dochters en Fred voelde zich steeds sterker erbuiten staan. ‘Voor wie doe ik er eigenlijk toe?’ vroeg hij zich regelmatig af. De gesprekken die Yvonne en Fred hierover voerden met elkaar leverden weinig op. Yvonne voelde zich aangevallen en werd verdrietig. ‘Wat en hoeveel moet ik doen om jou genoeg aandacht te geven? Het is nooit genoeg, je bent nooit tevreden’ zei ze tegen Fred. “Het komt allemaal door jouw moeizame verleden, je bent gewoon een ingewikkeld mens” gaf ze hem terug.

Fred werd in die periode depressief en ging op internet op zoek naar maatjes. Hij kwam in contact met een vrouw bij wie hij zijn hart kon luchten. Ze ontmoetten elkaar in levende lijve en werden verliefd. De ervaring van lichamelijke intimiteit was voor Fred weldadig. Maar de verscheurdheid in zijn wezen was ondraaglijk. Hij wilde Yvonne en zijn dochter niet verlaten, hoewel hij soms dacht dat dit toch de beste weg was. Zijn depressiviteit werd heviger en hij kreeg suïcidale gedachten. Hij zocht hulp bij een psycholoog.

Toen Yvonne hoorde van de verhouding met een andere vrouw was ze diep gekwetst. ‘Ik ben gewoon op een botte manier afgeserveerd, terwijl ik ten diepste altijd Fred en mijn gezin op nummer 1 zette’, zei ze. Haar vertrouwen was ernstig geschaad. In die periode zochten ze hulp bij een relatiecoach. Daar hebben ze intensieve, moeilijke gesprekken gevoerd. In grote lijnen gingen die gesprekken over zelfkennis en aanvaarding van de ander. Tijdens het traject bleek dat beiden elkaar nodig hadden om zichzelf beter te leren kennen. Fred spiegelde Yvonne in haar drukke leven. Yvonne spiegelde Fred in zijn honger naar bevestiging. Dat was niet makkelijk en soms ook confronterend. Zij moesten beiden leren om de moeite die de ander met hen had serieus te nemen. En zijn hierin niet gekwetst te voelen. Wanneer dat mogelijk is, groeit zelfinzicht. Ter sprake kwamen de risico’s van de ‘blinde’ doorwerk-modus van Yvonne, de onverzadigbare behoefte aan bevestiging voor Fred, de aanvaarding van het onvolmaakte in het huwelijk, het geduld hebben met de kwetsbaarheid van jezelf en de ander, het bewust zoeken naar gezamenlijke activiteiten die plezier geven, en tenslotte het doorbreken van communicatiepatronen.

Bij Fred en Yvonne is dat gelukt. Ze hebben vernieuwd voor elkaar gekozen. Iedere zes weken plannen ze een afspraak bij de relatiecoach om lastige kwesties te bespreken. Het is geen rozengeur en manenschijn. Soms geven ze aan dat ze opnieuw hopeloos kunnen worden over terugkerende patronen. Maar ze hebben wel geleerd om de patronen te herkennen en te doorbreken. Dat doen ze vooral door het gesprek met elkaar aan te gaan en te leren luisteren naar elkaar.  Al met al zijn ze beiden diep dankbaar dat ze de relatiecrisis hebben overleefd.

Ervaringsverhalen uit de praktijk. Namen en situaties zijn gefingeerd, maar de problematiek is uit het leven gegrepen.

www.jeaninegeijtenbeek.com