Ruzie rond het sterfbed

Palliatief arts Huysmans ziet dat op het sterfbed mensen opnieuw de weg naar elkaar vinden en partners alsnog besluiten te trouwen. Niet alleen uit praktische overwegingen, zoals erfeniskwesties, maar even goed om emotionele en symbolische redenen. Bij ziekte en sterven is plots het leven niet meer vanzelfsprekend. Mensen gaan bewust nadenken over hun relaties. Het feit dat er een levenseinde in zicht is, maakt een herstel ‘haalbaar’. En, dat is mooi nieuws.

Helaas, bestaat er ook een andere realiteit. Steeds vaker zien betrokken professionals dat door gebroken relaties ruzie ontstaat bij het sterfbed. ‘Oud zeer’ komt naar boven en exen en nieuwe partners vechten elkaar de tent uit om de erfenis, regeling rondom de kinderen en de nodige aandacht van hun stervende (ex)partner. Met als focus niet het belang van de stervende partner, maar het eigen belang. Afgelopen jaar was ik zelf aan de zijlijn getuige van hoe complex dat kan zijn, hoeveel emotie en gedoe dat te weeg kan brengen. Merkwaardig dat we daar in het nieuws zo weinig van horen. Rust er op relatieruzie en sterfbed soms een dubbel taboe? Je zou het haast denken.

Was dan ook verrast toen ik benaderd werd door het christen platform van mediators met de aankondiging van hun symposium over ruzie rond het sterfbed. Als Marriage Week NL geven de uitnodiging graag aan u door en vooral aan alle professionals betrokken bij ziekte en sterven in familiekring.

Symposium over mediation uit de schaduw van het recht en in het licht van zingeving

Familieconflicten bij een levenseinde zijn niet zeldzaam. Dat kan bijvoorbeeld een pijnlijke verwijdering tussen ouders en kind zijn om gebeurtenissen uit het verleden, maar ook kan gedacht worden aan actuele conflicten in de familie over bijvoorbeeld de verdeling van de zorg, onenigheid over medische handelingen of onenigheid over materiële zaken als bijvoorbeeld erfenissen.

Uit onderzoek blijkt dat familieconflicten een negatieve invloed hebben op het spirituele welbevinden van patiënten en de familie in de palliatieve fase. Bij de patiënt zijn gevoelens van schaamte, verdriet, verharding, schuldgevoel, de wens tot verbinding en vergeving te constateren en niet zelden hebben patiënten daarom moeite om het leven los te laten. Vanwege de complexiteit van de problematiek is een conflict in de eindfase van iemands leven niet makkelijk te begeleiden. Enerzijds is er tijdsdruk vanwege de naderende dood, anderzijds vraagt de complexiteit inzicht en tijd. Hoe kunnen deze familieconflicten in de palliatieve fase beter begeleid worden?

Het platform van mediators met een christelijke achtergrond organiseert op 28 oktober as. een middagsymposium over dit thema.
Tijdens het symposium zal de Belgische stichting ConnFinity hun werk toelichten. Naast de concrete bemiddeling van een conflict bij een levenseinde heeft deze stichting een cursus opgezet om counselors te trainen in de omgang met familieconflicten bij een levenseinde.
Verder zal de in Nederland actief opererende Stichting Nalatenschaps-mediation een bijdrage leveren over het nut en de noodzaak van nalatenschapsmediation. De actualiteit van het thema wordt verder aan de hand van twee praktijkverhalen uit verschillende branches benadrukt. Eén uit het werkveld van de geestelijke verzorging en één uit het werkveld van de uitvaartverzorging. Het symposium wordt afgesloten met een forum.

Datum & Locatie:
28 oktober 2020
De Brugkerk in Amersfoort
Schuilenburgerweg 2,
3816 TB Amersfoort
13.00 – 17.00 uur
Aanmelden: Platform Christen Mediators.