Symposium Werkgever en Echtscheiding

Valentijnsdag 14 februari 2018

Bij een populair begrip als maatschappelijk verantwoord ondernemen denk je in eerste instantie aan zaken als ondernemen met oog voor het milieu, de kwetsbaren in de samenleving en een zorgvuldige omgang met je personeel. De verbinding met huwelijk en gezin wordt in dit verband minder vaak gelegd. En dat is opmerkelijk. Want een kleine veertig procent van de huwelijken loopt uit op een scheiding. En bij die scheiding zijn in toenemende mate ook kinderen betrokken. Inmiddels is uit onderzoek wel duidelijk dat een scheiding nadelige gevolgen heeft voor ouders en kinderen. Daarmee is onze echtscheidingscultuur een sociaal vraagstuk van de eerste orde.

Dat is de reden waarom wij een symposium Werkgever en Echtscheiding organiseren op Valentijnsdag 14 februari a.s.

Relatiebreuken vormen één van de grootste sociale problemen van het moderne leven. Daar kunnen werkgevers maar beter niet met hun rug naar toe staan. Wie gaat scheiden maakt een stormachtige fase in zijn bestaan door. Een scheiding is crisistijd: huisvesting regelen, kinderen begeleiden, je eigen verdriet (woede en teleurstelling) op orde krijgen, nieuwe afspraken maken met je ex onder moeilijke omstandigheden.

Middenin die crisis zijn mensen op zoek naar orde en structuur voor hun privé-leven. Het opnieuw inrichten van je leven kost veel tijd en energie. Dat werkt door op de arbeidsproductiviteit, de arbeidspresentie en de arbeidsvreugde. Dat hoeft voor het werk niet altijd nadelig uit te pakken. Juist de orde van het werk en de vertrouwdheid van je werkomgeving kan helpend zijn, als alles lijkt te schuiven. Maar soms botsen de belangen van privé en werk. ‘Moeten werken’, terwijl je kinderen je meer dan ooit nodig hebben, leidt al gauw tot ziekteverzuim. Alle reden dus om eens te kijken voor welke opgaven werkgever en werknemer staan bij zo’n onderwerp als echtscheiding.

Dat dit ook onder ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ valt is iets wat André Rouvoet benadrukt. Als voorzitter van het Platform Divorce Challenge bereidt hij, in opdracht van het vorige kabinet van Rutte een advies voor hoe de samenleving om kan gaan met het sociale vraagstuk van de zogenaamde vechtscheidingen. Daarbij stelt hij dat werkgevers hierin ook een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Het is onjuist om te denken dat een scheiding een privé-zaak is waar je als werkgever niets mee te maken hebt. Want vechtscheidingen leiden niet alleen tot grote schade bij kinderen, het grijpt ook diep in in het levensgeluk van betrokken volwassenen. Een soepele samenwerking tussen werkgever en werknemer bij een relatiebreuk leidt er toe dat de stress niet oploopt en dat helpt weer om de scheiding soepeler te laten verlopen. Het voor- of mede-financieren van coaching kan helpen om langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Toen Rouvoet hoorde van ons symposium was hij dan ook direct bereid om te komen en vanuit zijn onderzoek een bijdrage te leveren. Hij zal ons symposium openen met een voorproefje van het advies dat hij kort na het symposium aan de regering hoopt te presenteren.

Geïnteresseerd? 
Meld je dan snel aan voor ons symposium. Er zijn nog plaatsen vrij. Een must voor iedereen die een maatschappelijk verantwoord manager of werkgever wil zijn.

Je kunt je aanmelden door op onze website, onder ‘steun ons’, € 50,- over te maken, o.v.v. emailadres, naam en functie/werk. Je ontvangt 2 weken van te voren een bevestiging van aanmelding.