Symposium Werkgevers & Echtscheiding

14 februari 2018

Onderzoek van TNO, FNV, relatietherapeuten en ARBO artsen wijst uit dat medewerkers met relationele proble- men of in scheiding substantieel vaker ziek zijn. Vooral in het eerste jaar na een breuk. Dat is niet alleen vervelend voor betrokkenen, maar ook voor werkgevers. Zij draaien voor de kosten op. Al gauw 1 miljard euro per jaar!

In de komende Marriage Week (7 – 14 februari 2018) organiseert de Stichting Marriage Week (MW) in samen- werking met de CHE een symposium over ‘ Werkgevers en Echtscheiding’. Centraal staat het vraagstuk: Wat kunnen werkgevers effectief doen wanneer medewerkers kampen met de oorzaken en/of gevolgen van een relatiecrisis/-breuk.

Samen met werkgevers, vakbonden, HRM-managers en andere professionals staan we stil bij dit vraagstuk en willen we nadenken over mogelijke oplossingen. Aan het einde van de dag hopen we tot aanbevelingen te komen, die kunnen leiden tot verder onderzoek.

Heb je zin om mee te doen of weet je iemand, die we kunnen uitnodigen, mail dan een kort bericht aan onze twee bestuursleden, die dit symposium organiseren:

Jolanda Nooteboom: jenooteboom@gmail.com

Wim Dekker: whdekker@che.nl

 

Bekijk hier de complete uitnodiging en het programma.