Waarom vrouwen belangrijker zijn

Waarom vrouwen belangrijker zijn


Bij ons thuis knetterde het nog weleens. Wat wil je ook!? Drie kordate zusjes en vier dekselse broertjes konden de boel stevig op stang jagen. Mijn vader kon er heftig op reageren, maar mijn moeder lijmde de familie meestal weer aan elkaar. Ze had een groot talent voor verbinding en harmonie.

Ik moest daaraan denken bij nieuw Engels onderzoek over de rol van moeders en vaders in gezinnen (www.marriagefoundation.co.uk). De wetenschappers bekeken data van 13.000 Britse gezinnen. Wat bleek? Naarmate de moeder gelukkiger was, bleek óók het gezin als geheel gelukkiger. De invloed van de moeder op het gezinsgeluk bleek circa 2x zo groot als die van de vader. Het levensgeluk van de moeder blijkt ook veel meer bescherming te bieden aan de kinderen tegen mentale ziekten (depressies en zo) dan het levensgeluk van de vader.

De Britse onderzoekers schrijven tot slot: ‘Happy Wife, Happy Life’. Dat klinkt ontzettend ouderwets, maar kennelijk werkt het in onze cultuur nog steeds zo. Kennelijk is het nog steeds dat, als vaders voor hun gezin willen zorgen, ze eerst en vooral de moeder ervan moeten liefhebben en waarderen. ‘Wanneer de vader dat doet en de moeder is gelukkig in hun relatie, dan legt dat de basis voor een voorspoedig familieleven’, aldus de onderzoekers. Ze schrijven er wel bij dat veel Britse vaders opnieuw naar hun plek in het gezinsleven moeten zoeken als moeders een succesvolle carrière doormaken.

Toen onze kinderen geboren werden had ik warempel geen idee van levenslessen als bovenstaand. Ik leerde het pas the hard way toen één van onze kinderen in de problemen kwam en mijn vrouw als een leeuwin voor ons kind knokte. Ze putte haar emotionele en praktische bronnen bijna uit om onze talentvolle telg weer op de rails te krijgen – wat haar ook lukte, met als magnifiek medicijn ‘Vitamine L’ (Liefde). Ik voelde me soms in dat proces meer toeschouwer dan deelnemer.

Vervelend voor mannen dat hun vrouwen belangrijker zijn dan zij. Of juist niet?… Want een man die eerst en vooral zijn partner waardeert en bemint, geeft daarmee, zo blijkt, zijn grootste waarde aan het gezin..