With love from Leusden…!

Je zou het misschien niet verwachten, maar: kan uit Leusden iets goeds komen? Ter geruststelling voor onze lezers uit dit mooie dorp: wij hebben een warm hart voor Leusden, ook al omdat Karel de Grote daar in het memorabele jaar 777 zijn voetstappen heeft gezet.

En sinds deze week waait er een warme, milde wind uit Leusden. Om precies te zijn uit het kantoor van een solide zorgverzekeraar. Van Pro Life, een dochter van Achmea. Een beetje een klein duimpje onder de reuzen in zorgverzekeraarsland, maar toch, een klein duimpje met een mooi accent.

Pro Life is de eerste zorgverzekeraar in ons land, die deze week aankondigde dat je bij hen relatiecursussen kunt verzekeren in de aanvullende zorgpolis.

Dat vinden wij een goede ontwikkeling en willen daarmee de Gideonsbende uit Leusden van harte feliciteren. Pro Life onderscheidt zich al langer door specifieke aandacht voor relatievraagstukken. In hun beleid staat steun voor huwelijk en gezin voorop. Dat mag ouderwets klinken, maar die twee kernen vormen het hart van de toekomst van onze samenleving.

In een toelichting zegt directeur Jos Leijenhorst van Pro Life: ‘Laten we scheiden niet normaal gaan vinden. Het is juist normaal om hard te werken aan relaties. Voor jezelf en elkaar, voor levensgeluk en gezondheid.’ Naast vergoedingen voor christelijke relatietherapie neemt Pro Life daarom per 1 januari 2020 relatiecursussen op in haar aanvullende verzekeringen.

‘We zien een groeiend bewustzijn voor de waarde van relaties: een goed huwelijk en goede gezondheid gaan hand in hand.’

Je kunt op prolife.nl/zorgenvoorelkaar veel persoonlijke verhalen vinden over liefde en relaties. Ook vrienden van Marriage Week en EFT-therapeuten hebben daaraan meegewerkt.

Eerlijk gezegd, hoe blij we ook zijn met de innovatie van Pro Life, het zou eigenlijk allemaal niet nodig moeten zijn. We vinden bij Marriage Week dat vergoeding voor relatietherapie gewoon in de basisverzekering moet zitten; net zoals dat het geval is met individuele zorg bij de psycholoog, fysiotherapeut of haptonoom.

Zolang onze belastingregels voorschrijven dat je bepaalde kosten van echtscheiding van de fiscus kunt aftrekken, zo snel moeten ook de kosten van het investeren in liefdesrelaties worden gecompenseerd; hetzij in de basisverzekering; hetzij als aftrekpost voor de fiscus. Het is fundamenteel fout om wel het breken financieel te faciliteren en niet het bouwen.

Nu ja, tot dát moment aanbreekt, zijn we blij met de ‘liefde’ uit Leusden.