Wat zorgt ervoor dat je samen gelukkig bent?

knactueel Р6 oktober 2017 РTekst: Sanne Gerrits 

In 2014 verdween relatietherapie uit het verzekerings- pakket. Dit was gezien het hoge aantal echtscheidingen in Nederland (38% in 2013) en de hoge kosten die dit met zich meebrengt, een punt van zorg voor onder meer ChristenUnie en de vereniging van relatietherapeuten EFT. Ze hielden er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over.

Daarbij was ook Stichting Marriage Week Nederland aanwezig, die daarop het initiatief nam tot een leerstoel Duurzame Relaties. Er moest een hoogleraar komen die zich met dit onderwerp bezig zou gaan houden. Het duurde even, maar op 6 oktober 2017 is het zover: dr. Esther Kluwer houdt haar oratie, als eerste hoogle- raar Duurzame relaties aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  Lees het hele artikel hier verder.